Sådan bruges de nye NaviCap, NaviBlind-enheder

Enheden er placeret bag på kasketten i en lille lomme. Det er en lille firkantet boks med en fordybning i midten. Enheden tændes og slukkes således:

  • Placer og hold en finger over det markerede felt i fordybningen
  • Efter 2-5 sekunder afgiver enheden to korte vibrationssignaler, som betyder at enheden er tændt.
  • Følg samme instruktion som ovenfor. Det lange vibrationssignal angiver, at enheden er slukket

Enheden oplades således:

  • Find porten/indgangen til venstre for fordybningen med touch-knappen.
  • lacer USBC-kablet i adapteren og forbind til enheden. Enheden vil derefter afgive tre korte vibrationssignaler, som betyder at opladningen er i gang.