Abonnements- og Handelsbetingelser

Dette dokument beskriver abonnements- og handelsbetingelser samt aftalevilkår ved leje/abonnement af produkter og/eller ydelser hos NaviBlind ApS.

 1. Personlige oplysninger - tilføjelse
 2. Abonnementbetingelser
  1. Opsigelse
  2. Reklamation og Reparation
  3. Forsikring
  4. Fortrydelsesret
  5. Returnering
  6. Undtagelser
  7. Ændringer
 3. Handelsbetingelser
  1. Handelsbetingelser
  2. Bestilling
  3. fjernsalg
  4. Levering
  5. Betaling
  6. Fortrydelsesret
  7. Følgeskader
  8. Uoverensstemmelser
 4. Reklamation
Personlige oplysninger - tilføjelse

Oplysninger, der tilføjes ved bestilling af produkter via hjemmesiden naviblind.dk, vil ikke blive benyttet til andet end ved selve købet. Firmaet benytter kun din adresse og dine oplysninger til forsendelsen af det bestilte produkt. Dine kontaktoplysninger vil dog blive benyttet ved eventuelle fejl eller spørgsmål vedrørende købet. Desuden vil dine oplysninger blive brugt ved et eventuelt løbende mellemværende. Du kan til enhver tid indhente de oplysninger, vi har registreret om dig, ved blot at kontakte os.
For alle forhold gældende GDPR reglementet henvises til vores Persondatapolitik som til enhver tid forefindes på websitet.

Abonnementbetingelser

Følgende aftaler og betingelser er gældende for abonnementer og leje af produkter og,eller ydelser hos NaviBlind ApS

Et indgået abonnement og/eller lejeaftale med NaviBlind ApS betegnes som et abonnement. Det anses derfor som en løbende aftale. Abonnement af et produkt/ydelse må ikke foretages af personer under 18 år

Alle indgåede abonnementer vil have løbende betalingsopkrævninger. Oftest vil betalingen ske årligt. Den årlige betaling vil blive anset som forudbetaling. Ydermere kan der være leveringsomkostninger ved indgåelse af et abonnement.

Betaling for et abonnement opkræves ved brug af følgende metoder:

 • For privatpersoner gælder, at der oprettes et abonnement i NaviBlind appen.
  ud over NaviBlind's betingelser. gælder Apples betingelser også hvor NaviBlind.
 • For offentlige instanser gælder, at der kan oprettes abonnement via hjemmesiden eller ved anden henvendelse. Første betaling samt den løbende betaling sker ved fakturering via EAN.

NaviBlind gør opmærksom på at den abonnerede ydelse kan omfatte produkter, der kan være brugt udstyr, som har gennemgået kvalitetstest for at sikre, at produktet fungerer efter hensigten og som forventet. Der leveres som minimum nødvendigt udstyr, der gør produktet i stand til at fungere.

En abonnent må under ingen omstændigheder videreudleje/videreabonnere produkter, som er abonneret/lejet hos NaviBlind ApS, mod betaling, hverken med eller uden fortjeneste.

Opsigelse

Opsigelsesperioden er løbende måned plus tre måneder. Ved opsigelse refunderes forudbetalt abonnement for månedlige perioder som er blevet opsagt.

Det abonnerede produkt skal være modtaget hos NaviBlind inden udgangen af opsigelsesperioden for at opsigelsen er gyldig.

Opsigelse af et abonnement skal ske direkte til NaviBlind ApS. Det anbefales at opsigelsen foretages skriftligt, og at der benyttes e-mail. Sørg for at få en bekræftelse på opsigelsen. Ved opsigelse er det kundens ansvar at returnere det abonnerede udstyr til virksomheden, på sikker vis. Det er kundens ansvar at kunne bevise, at det abonnerede udstyr er modtaget hos virksomheden. Det kan anbefales at benytte en kurerer som tilbyder sporing (track & trace) og underskriftmulighed eller digital bekræftelse ved indlevering.

NaviBlind ApS kan opsige et igangværende abonnement på samme vilkår som kunden.

NaviBlind ApS forbeholder sig retten til enhver tid at kunne annullere et igangværende abonnement med dags varsel ved misvedligehold. Ved misvedligeholdelse forstås at abonnenten ikke har fulgt betingelserne, ved f.eks. ikke at betale for abonnementet. Ved opsigelse foretaget af virksomheden er det abonnentens ansvar at returnere produktet samt tilbehør hurtigst muligt. Sker dette ikke har virksomheden mulighed for at inddrage yderligere instanser, f.eks. advokat eller foged. Der refereres ydermere til afsnit 2.8 Uoverensstemmelser under Handelsbetingelser.

Reklamation og Reparation

Reklamation: Private kunder har reklamationsret i hele abonnementets periode.
Virksomheden yder 3 måneders reklamationsret til offentlige kunder fra den dag NaviBlind tages i brug.

Reparation: Fejl og mangler skal anmeldes så snart disse opdages / burde være opdaget af abonnenten. Se gældende vilkår under afsnit 3 Reklamation. Reparation af et abonneret produkt skal ske uden væsentlig ulempe for kunden. Der må forventes en reparationsperiode, hvor virksomheden undersøger og reparere det abonnerede produkt. Denne periode uden det abonnerede produkt kompenseres ikke af NaviBlind.

Forsikring

Mistes eller ødelægges et abonneret produkt, eller på anden vis gøres ubrugeligt, er kunden erstatningsansvarlig for den til enhver tid aktuelle nyværdi. Nyværdien af NaviCap (inklusive strømadapter, usb-kabel) er 7.500 kr. Det anbefales at kunden sikrer, at det abonnerede produkt er forsikret hos forsikringsselskab, normalvis under Elektronikforsikring, Tillægsforsikring eller lignende. Kontakt dit forsikringsselskab for nærmere aftale.

Fortrydelsesret

Ved et abonnement har kunden 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten starter den dag kunden modtager det abonnerede udstyr. Det fulde beløb krediteres. Ydermere gælder samme rettigheder som beskrevet i afsnit 2.6 Fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder kun ved abonnementer indgået med privatpersoner.

Abonnenter indgået med eller gennem offentlige instanser sker uden fortrydelsesret.

Returnering

Det abonnerede produkt samt tilbehør skal returneres til virksomheden efter endt abonnement, som angivet under afsnit 2.1 Opsigelse. Samtlige dele skal returneres. NaviBlind ApS forbeholder sig retten til at opkræve ekstra betaling for manglende tilbehør eller anden forringelse af værdi, der ikke relaterer sig til brug og/eller tidsperioden. Dette kan resultere i tilbageholdelse af allerede betalt beløb.

Undtagelser

For samtlige aftaler gælder, at eventuelle Indkøbs- eller Samhandelsaftaler med offentlige institutioner eller private virksomheder ikke kan anvendes ved abonnementer.

Ændringer

subscription.changes.description

Handelsbetingelser
Priser

Alle priser på websiden er angivet inklusive moms, eksklusive levering.</br> Prisangivelsen vil altid være DKK (danske kroner). Virksomheden forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt, tegn på svindel og lignende. Virksomheden tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms og afgiftsændringer, udsolgte og udgåede varer samt leveringssvigt fra vores leverandører.

NaviBlind forbeholder sig retten til at justere priser.

Bestilling

Ved bestilling a ydelser/produkter via NaviBlind Appe, accepterer du vores handelsbetingelser. Efter bestilling modtager køber en ordrebekræftelse med information om bestillingen per e-mail. Denne ordrebekræftelse er udelukkende en gennemgang af bestillingen og en bekræftelse af, at vi har modtaget din ordre. Den er ikke en bekræftelse af en bindende aftale. Virksomheden modtager besked om den afgivne ordre. Køber modtager efter godkendelsesprocessen betalt faktura per e-mail (ved EAN betaling sendes faktura via E-fakturering).

fjernsalg

Det anses for værende et fjernsalg, når du bestiller via NaviBlind appen. Gældende rettigheder underlægges fjernsalg.

Levering

conditions.delivery.description

Betaling

Betalingen for ydelser/produkter bestilt via NaviBlind appen sker via Apple og dit appleId. Som køber er du forpligtet til at betale for de ydelser eller produkter der er leveret af NaviBlind ApS.
Ved EAN-betaling er betalingsfristen 14 dage.

Fortrydelsesret

I henhold til Lov om visse forbrugeraftaler har køber 14 dages returret fra modtagelsen af varen, såfremt købet defineres som værende et fjernsalg. Såfremt varen tilbageleveres i samme stand som ved købers modtagelse, kan den returneres. Varen skal tilbageleveres i original emballage. Produktets pris samt betales tilbage. Forsendelsen retur til virksomheden er for købers egen regning, når der gøres brug af fortrydelsesret. Det er købers ansvar at produktet afleveres til NaviBlind ApS, og derved er returforløbet under købers risiko.

Virksomheden anbefaler at gøre brug af PostNord, eller lignende kurerevirksomhed, og deres serviceydelser. Vær opmærksom på at du har bevisretten i forhold til, om pakker ankommer til virksomhedens kontor. Derfor anbefales det altid at sørge for, at pakken kan spores (Track & Trace) og signeres ved modtagelse.

Fortrydelsesretten omfatter ikke varer, hvor ibrugtagning medfører en formindskelse af varens salgsværdi.

Tilbehør, herunder software, der er taget i brug, med brudt forsegling, er ligeledes ikke omfattet af fortrydelsesretten og kan ikke returneres.

Såfremt køber udnytter fortrydelsesretten, er firmaet ikke forpligtet til at reetablere forhold, som følger af installation / afinstallation. Offentlige kunder og Erhvervskunder har ingen fortrydelsesret. Returretten gælder udelukkende ved køb via NaviBlind Appen.

Følgeskader

NaviBlind ApS kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader der, som følge af at produkter/ydelser, herunder tilbehør med videre, ikke fungerer efter hensigten.

conditions.discripancies.title

Alle uoverensstemmelser mellem køber og sælger, som partnerne ikke kan løse indbyrdes, vil blive overdraget til den rette myndighed, der vil afgøre tvisten.

Reklamation

complaint.description

Fejl og mangler skal anmeldes så snart disse opdages / burde være opdaget af indkøber. Herefter tages der kontakt til NaviBlind ApS for at sikre den bedst mulige løsning. Fejl og mangler anmeldes mest effektivt telefonisk til firmaet for at undgå unødvendige indleveringer til reparation.

Din reklamationsret bortfalder dersom reparation udføres hos andre end NaviBlind ApS. Selvreparation på produkter under 2 (to) år er således kun en løsning, hvis der gives fuld og skriftlig accept fra firmaet. Uden accept bortfalder reklamationsretten på hele produktet.

Er produktet inden for reklamationsretten, kan virksomheden dække forsendelsesomkostninger i Danmark ved indlevering til reparation såfremt indleveringen sker ved en forsendelsesmetode som er aftalt forud. Kontakt os venligst herom inden et produkt indleveres til reparation under reklamationsperioden. Alle reklamationer sendes til eller afleveres på adressen:

NaviBlind ApS
Frøslevvej 64
2610 Rødovre.

Batterier: Batteriers levetid er meget afhængig af korrekt brug, og batterier betragtes som en sliddel og er derfor ikke omfattet af reklamationsret. Vær venligst opmærksom på de specifikke foranstaltninger for netop dit produkt. Du kan søge den korrekte anvendelse af batterier i brugervejledningen tilhørende dit produkt, eller søge rådgivning hos virksomheden.

Kabler: Kablers levetid er meget afhængig af korrekt brug, og kabler betragtes som en sliddel og er derfor ikke omfattet af reklamationsret. Vær venligst opmærksom på de specifikke foranstaltninger for netop dit produkt. Du kan søge den korrekte anvendelse af kabler ved at søge rådgivning hos virksomheden.