Persondatapolitik
privatlivspolitik for behandling af kundeoplysninger hos NaviBlind ApS
General Information

NaviBlind Appen, her efter haldet Appen, er et elektronisk navigationshjælpemiddel, der forbinder til et GPS-udstyr og assisterer blinde og svagsynede med af finde vej.

Dette dokument vedrører NaviBlind ApS (“vi” eller “os”) og indeholder NaviBlind ApS privatlivspolitik vedrørende indsamling og behandling af Personoplysninger (denne ”Privatlivspolitik”).

Definitioner

“Gældende persondatalovgivning” henviser til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning nr. 2016/679), som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) og relateret national lovgivning, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (E-Privacy direktivet) samt nationale implementeringer heraf.

Personoplysninger betyder enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

Behandling betyder enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

dataansvarlig henviser til os i dette tilfælde, idet vi afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Behandling af personoplysninger

Vi Behandler følgende Personoplysninger, når du opretter en brugerkonto hos os:

Vi er ude af stand til at oprette dig som bruger medmindre du stiller ovenstående personoplysninger til rådighed for os.

Når du bruger appen behandler vi også lokalitetsoplysninger, for at vise dig relevante guider i dit aktuelle område.
lokalitetsoplysninger bliver også indsamlet, men bliver annomymiseret inde de gemmes.

Når du anmoder om en ny privat rute Behandler vi følgende Personoplysninger:

 1. Start adresse, hvorfra du ønsker guiden at begynde
 2. slutadresse, hvor du vil gå til

Når du indrapporterer fejl eller forbedringer Behandler vi følgende Personoplysninger:

 1. teknisk data, herunder informationer om din enhed (model, skærmstørrelse, processor samt styresystem)
 2. lokalitetsoplysninger
 3. navn og e-mailadresse

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev:

 1. fulde navn
 2. e-mailadresse

Vi behandle også oplysninger om dit unikke bruger ID, dette er dog kun kendt af NaviBlind.

Formål med behandling af persondata

Vi Behandler ovenstående Personoplysninger med følgende formål

 1. for at administrere din brugerkonto
 2. for at levere den ønskede Ydelser, såsom nye ruter
 3. for at levere nyhedsbreve og marketing fra os og vores samarbejdspartnere
 4. for at informere dig om servicemeddelelser og kommunikere med dig
 5. for at forbedre og udvikle Appen, samt for at analysere din brug af vores service
 6. for at sikre den tekniske funktion af Ydelsen og for at hindre brug af Ydelsen i strid med anvendelsesvilkårene

auto.decition.title

Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Retsgrundlag

legal.base.description

Personoplysning Formål Behandlingsgrundlag
 • fulde navn
 • adresse
 • e-mailadresse
 • telefonnummer

At administrere din brugerkonto.

At levere nyhedsbreve og marketing fra os og vores samarbejdspartnere.

At du har afgivet dit samtykke til at modtage nyhedsmail fra os på vores hjemmeside.

At informere dig om servicemeddelelser kommunikere med dig. Du får f.eks. informationer om, når din rute er blevet udført. Du kan også få informationer om, når den præcise startadresse er blevet delt med brugeren.

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt.

Du har givet samtykke til, at Behandlingen af Personoplysningerne kan ske.

 • startadresse, hvorfra du vil starte din rute.
 • slutadresse, hvor du vil gå til.
At levere den ønskede Ydelser, såsom nye ruter. Behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesser i Appens Ydelse, nemlig at hjælpe blinde og svagsynede til navigation.
 • teknisk data,
  herunder informationer om din enhed (model, skærmstørrelse, processor samt styresystem)
 • lokalitetsoplysninger
 • navn og e-mailadresse
 • oplysninger om dit unikke bruger ID.

At forbedre og udvikle Servicen, samt for at analysere din brug af Ydelsen.

At sikre den tekniske funktion af Ydelsen og for at hindre brug af Ydelsen i strid med anvendelsesvilkårene.

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også være nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesser i at kommunikere med dig.

Du har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod Behandling af dine Personoplysninger til brug for direkte marketing. Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige Behandling af Personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom vi fortsat må Behandle dine Personoplysninger på andet retligt grundlag, bortset fra direkte marketing.

legal.base.descripton.3

Modtagere af personoplysninger

Vi kan dele og videregive dine Personoplysninger til relevante modtagere såsom udbydere af hostingydelser for vores hjemmeside.

Når du besøger vores website, kan du blive henvist til andre hjemmesider, hvor Behandlingen dine Personoplysninger ikke er under vores kontrol.
De andre hjemmesiders privatlivspolitik regulerer Behandlingen af dine personoplysninger på det pågældende website.

Besvarelse af juridiske henvendelser og forebyggelse af skade

Vi kan tilgå, bevare og dele dine Personoplysninger til besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indstævninger eller lignende), eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte os selv, dig eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning.

Cookies, Pixels og andre systemteknologier

Vi indsamler ikke information ved at anvende teknologi såsom cookies, pixels og lokal lagring (på din browser eller enhed).

Opbevaring af personoplysninger

persistant.description

Børn

Vi indsamler ikke Personoplysninger om personer under 15 år med viden herom. Kontakt venligst NaviBlind ApS hvis du bliver bevidst om, at et barn, som du er forælder til eller værge for, har givet os adgang til Personoplysninger uden dit samtykke, for at udøve din ret til at få indsigt i, berigtige, slette, begrænse Behandlingen af Personoplysningerne eller gøre indsigelse mod Behandlingen.

Dine rettigheder

Du er berettiget til at anmode om indsigt i og yderligere information om Behandlingen af dine Personoplysninger, eller anmode om at vi retter, berigtiger, fuldender, sletter eller begrænser Behandlingen af dine Personoplysninger. Du er berettiget til to (2) gange om året at bede om en gratis kopi af dine Personoplysninger, som vi behandler. Vi er berettiget til at kræve et rimeligt gebyr baseret på vores administrative omkostninger, hvis du ønsker yderligere kopier.

Du er berettiget til at få begrænset Behandlingen af dine Personoplysninger, hvis!

 1. du har anfægtet nøjagtigheden af Personoplysningerne
 2. behandlingen er ulovlig, og du har anmodet om en begrænsning heraf
 3. vi ikke længere har brug for dine Personoplysninger til det oprindelige formål, og vi kræver det for at etablere, udøve eller forsvare rettigheder
 4. en vurdering af hvilket hensyn der vejer tungest i forbindelse med en anmodning om sletning er i gang.

Hvor vores Behandling er automatisk og baseret på samtykke eller opfyldelse af en aftale, har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du kan modtage Personoplysningerne, som du har givet os adgang til, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at du har ret til at overføre Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

Kontaktinformation

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af dine Personoplysninger, bedes du kontakte os på support@naviblind.dk. Hvis du vil afmelde dig som bruger, kan du gøre det ved at skrive en e-mail til support@naviblind.dk. I din e-mail bedes du venligst angive dit fulde navn og din e-mailadresse der blev anvendt til registreringen, hvis du vil udøve dine rettigheder, som beskrevet ovenfor.

Hvis du ønsker at klage over vores Behandling af dine Personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til den kompetente lokale tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om de lokale tilsynsmyndigheder

Meddelelse om ændringer af denne privatlivspolitik

Når vi foretager ændringer i denne Privatlivspolitik, giver vi dig meddelelse herom her på vores hjemmeside og via e-mail, så fremt du er registered i vores system. Hvis ændringerne kræver dit samtykke, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.